O klubu

Naša vizija ni le obstajati, niti ne le zmagovati.
S košarko želimo narediti našo okolje, kjer delujemo, pestrejše, zanimivejše, boljše, čim več otrok
želimo navdušiti za šport, igranje košarke, jih vzgajati v vztrajnosti, strpnosti, zaupanju, samozavesti,
disciplini in zdravemu preživljanju prostega časa, najbolj drznim dekletom pa omogočiti zdravo
usmerjanje v vrhunski šport.

Dodaj odgovor