Statut in klubski pravilnik

Statut kluba se nahaja na tej povezavi: Statut ŽKK Domžale

Pravilnik o delovanju članov kluba in njihovih zastopnikov

Dodatno k 15. členu statuta Ženskega košarkarskega kluba Domžale, Upravni odbor sprejema pravilnik, ki določa pravila, kodeks delovanja ter vrednote za člane, igralke, njihove starše oziroma skrbnike ali zakonite zastopnike, ter trenerje

1. Splošne določbe

Pravilnik je namenjen urejanju odnosov med vodstvom kluba, člani, trenerji, igralkami, starši oziroma skrbniki ali zakonitimi zastopniki. Predstavlja vodilo obnašanja in vrednote vseh članov v ŽKK Domžale. Uporabljajo se tudi za ugotavljanje odgovornosti za kršitve določb Statuta ŽKK Domžale, pravil košarkarske igre, predpisov KZS, pravil športnega obnašanja ter drugih disciplinskih kršitev znotraj tekmovanj in procesa treninga. Nepoznavanje pravil ne izključuje disciplinske odgovornosti.

2. Pravila temeljnih športnih vrednot in fair playa

Z namenom zagotavljanja zdrave sredine in omogočanja pogojev za igralkin nemoten in ravnotežen razvoj se v ŽKK Domžale držimo naslednjih pravil pri delu:
Delo z otroci
• Vemo, da otrok sodeluje zaradi lastnega užitka, zato ga ne silimo v šport.
• Spodbujamo otroka, da igra po pravilih in v duhu fair play-a. Zagovarjamo reševanje konfliktov brez nasilja in sovražnosti.
• Učimo, da zmaga ni vse. Enako cenjeno je sodelovanje in vloženi trud.
• Poskrbimo, da se otrok počuti kot zmagovalec, če igra pošteno in po svojih najboljših močeh.
• Nikoli se ne posmehujemo in ne vpijemo na otroka, če napravi napako. Napake delamo vsi. Popravljanje napak pa je del osebnostne rasti.
• Otroci se najhitreje naučijo tisto, kar vidijo. Pohvalimo dobre poteze vseh sodelujočih.
• Ne spodbijamo trenerjeve ali sodnikove avtoritete pred otrokom.
• Podpiramo prepoved verbalnih in fizičnih zlorab otrok v športu.
• Pustimo otroku, da si sam postavlja športne cilje in ga pri tem podpiramo, hkrati pa vztrajamo pri šolski uspešnosti.

Od igralke pričakujemo


• Uživaj v igri in daj vedno vse od sebe.
• Vedno pokaži spoštovanje do trenerja, staršev in drugih igralk v ekipi.
• Redno prihajaj na treninge, morebitno zadržanost pravočasno sporoči trenerju.
• Živi zdravo, skrbi za higieno in bodi vzgled drugim.
• Poskrbi za šolske obveznosti in dobro izkoriščaj čas izven košarke.

Od staršev pričakujemo


• Omogočite otroku spoštovanje teh pravil.
• Bodite zgled otroku s svojimi ravnanji.
• Po svojih močeh pomagajte pri delovanju kluba.
• Bodite vključeni v košarkarski napredek vašega otroka, bodite na tekočem o dogodkih in aktivnostih.
• Redno smo prisotni na tekmah svojega otroka, po možnosti pa navijamo tudi za druge selekcije v klubu in k temu spodbujamo tudi otroka.
• Vedno spodbujajte športno vedenje do vseh igralk, trenerjev in sodnikov. Navijajte za vašega otroka in ekipo, med tekmo se trenerja in igralk ne moti oziroma kliče. S svojim vedenjem dajete zgled otrokom, zato upoštevajte pravila fair play-a.
• Ne spodbijamo trenerjeva ali sodnikove avtoritete.
• Spodbujajte otroka k odgovornosti zato vedno najprej napotite otroka, da sam razčisti morebitno težavo pri trenerju. Težave in nesporazumi se lahko hitro rešijo, če za njih vemo.
• Varnost in zdravje sta najpomembnejša, zato nas prosim sproti obveščajte o vseh težavah povezanih z vašim otrokom. Če imate kakršnakoli vprašanja ali skrbi, prosimo, ne oklevajte in obvestite trenerja.

Od trenerjev pričakujemo


• Trener je s svojimi ravnanji otrokom za zgled.
• Da se lahko igralke pravočasno pripravijo na treninge, mora tudi trener prihajati na trening vsaj 15 minut pred začetkom treninga.
• Za pravočasno pripravo na tekmo in sprejem gostujoče ekipe mora trener prihajati vsaj 1 uro in 15 minut pred tekmo.
• Na treningih in tekmah skrbi za varnost igralk pred poškodbami, Če že pride do poškodbe, nudi igralki prvo pomoč in ji svetuje pri nadaljnjem okrevanju.
• Skrbi za redno komunikacijo s starši, še posebej ob neopravičenih odsotnostih.

3. Športna oprema igralk


Športno opremo igralk predstavljajo športni čevlji (primerni za igranje košarke), kratke hlače, majica. Primerna športna oprema in njena uporaba je obvezna. Za igranje tekem klub poskrbi za tekmovalni dres (majica in kratke hlače).
Nakit, denar, mobiteli in ročne ure ne sodijo k športni opremi. Zato jih pustite doma ali jih zaupajte trenerju. Za izgubljene oziroma ukradene predmete v klubskih prostorih in telovadnicah, kjer poteka proces treniranja, oziroma igranje tekem, klub ne odgovarja.

4 Treningi in tekme


• Pravočasno prihajanje na treninge je eden izmed sestavnih delov treninga. Zato naj igralke prihajajo na trening vsaj 15 minut pred začetkom treninga, da se lahko v miru pripravijo na trening. S tem se tudi omogoči nemoteno delo na treningu.
• Starši naj za mlajše otroke poskrbijo, da je otrok v primerni športni opremi za trening.
• V primeru zamude na trening se o tem obvesti trenerja,
• V času treninga, ko poteka vadbeni proces, se trenerja in igralk ne moti, oziroma kliče. Če mora katera izmed igralk predčasno zapustiti trening zaradi drugih obveznosti, se o tem obvesti trenerja pred začetkom vadbe. Trener je v času treninga zadolžen za otroke in je edini, ki odloča o poteku treninga.
• Starši so na treningu lahko prisotni samo ob pogoju, da ne motijo vadbenega procesa.
• Odsotnost igralke s tekme zaradi bolezni ali kakršnihkoli drugih obveznosti naj se sporoči trenerju vsaj dan prej, oziroma takoj, ko ste o tem seznanjeni.
• Zbor igralk pred tekmo je namenjen pripravi igralk na tekmo. V pripravo spadajo preoblačenje, dajanje napotkov trenerja ter ogrevanje igralk. Potreben pravočasni prihod, ki je vsaj uro in petnajst minut pred tekmo ,da se lahko igralke kvalitetno in v miru pripravijo na tekmo.
• Poleg pravočasnega prihoda na zbor igralk za tekmo pa je pomemben tudi podoba ekipe, ob prihodu na tekmo, saj igralke predstavljajo klub in kraj od koder prihajajo.
• Odnos do inventarja na gostovanjih oziroma pri prevozih v avtobusu naj bo tak kot je v našem klubu. Vsaka škoda, ki bo povzročena namerno bo poravnana s strani povzročitelja. Igralka pa bo disciplinsko obravnavana s strani disciplinske komisije.

5.Nastopanje igralk za druge klube

V primeru, da drug klub povabi igralko ŽKK Domžal v njihovo ekipo za igranje na turnirju, mora biti o tem predhodno obveščen trener in klub ŽKK Domžale, ki da dovoljenje za igranje. V primeru, da se igralka brez vednosti trenerja ali ŽKK Domžale, na lastno pobudo ali pobudo staršev, odloči za nastop na turnirju za drug klub, pomeni to kršenje klubskih pravil. V primeru, da starše ali igralke kličejo trenerji oziroma predstavniki drugih klubov je nujno, da se o tej zadevi takoj obvesti trenerja ali ŽKK Domžale.

6. Ravnanje z opremo

Na treningu uporabljeni pripomočki, rekviziti so del klubskega inventarja in vsi, ki jih uporabljajo morajo poskrbeti, da se bodo uporabljali še vrsto let. Namerno poškodovanje klubske lastnine in opreme ter prostorov v katerih klub gostuje, spada med prekrške pravil kluba in vso škodo poravna povzročitelj.

7. Prevozi na treninge in tekmovanja

Starši so odgovorni za prevoz otroka na treninge ter tekmovanja, ki so od Domžal oddaljeni manj kot 25 km (Ljubljana, Grosuplje, Škofja Loka). V primeru daljših potovanj poskrbi za prevoz klub in s tem tudi prevzame odgovornost za prevoz na določen kraj.

V primeru prevažanja otrok z vozili, ki jih upravljajo člani ŽKK Domžal, ali se otroci vključijo v prevoz z vozniki, ki niso njihovi starši, pa starši teh otrok soglašajo, da jih lahko prevažajo na njihovo lastno odgovornost.

8.Zdravniško zagotovilo

Vsaka igralka mora enkrat letno, najkasneje pa pred pričetkom posamezne sezone, trenerju izročiti zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo zdravnika specialista medicine dela in športa, iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za igranje košarke in da je igralka sposobna prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih. Potrdilo ne sme biti starejše od enega leta. Če igralka tega potrdila pravočasno ne zagotovi, jo klub na stroške igralke, oziroma njenih staršev ali skrbnikov, napoti na pregled k zdravniku specialistu medicine dela in športa.

9.Status športnika

Šolski pravilnik o pridobitvi statusa športnika ponuja šolajočim igralkam nekatere ugodnosti, hkrati pa tudi obveznosti, ki jih mora izpolnjevati, da lahko status pridobi in tudi zadrži. Pri izdaji vseh potrdil, ki so potrebna za urejanje statusa športnika, se zaveže trener, da bo spoštoval obveznosti, ki jih zapoveduje posamezna šola. ŽKK Domžale bo potrdila za pridobitev takšnega statusa izdajal le za njegov dejanski namen in ga izda le igralki, ki izpolnjuje naslednje klubske kriterije:

• Mesečna prisotnost na treningih je vsaj 70%;
• V šolskem letu ne manjka več kot trikrat (3x) iz neopravičenih razlogov (Izostanek zaradi večjih poškodb potrdi z zdravniškim potrdilom in trenerja sproti obvešča o poteku zdravljenja oz. rehabilitacije, ob manjših poškodbah izostanek samo ob dogovoru s trenerjem);
• Nastope na športnih tekmovanjih, ki se jih udeleži za šolo, pravočasno napove trenerju, da lahko ta to vključi v letni/mesečni/tedenski delovni načrt;
• Trenerja obvešča o uspešnosti učnega uspeha in sproti o morebitnih neuspehih;
• Da spoštuje pravilnik kluba;
• Ugodnosti statusa športnika uporablja samo po potrebi in razumno.
Igralka s svojim podpisom in podpisom staršev ali zakonitega zastopnika jamči, da bo izpolnjevala te kriterije. V nasprotnem primeru lahko status športnika tudi izgubi, o čemer klub pošlje šoli pisno obvestilo

10.Članarina

Članarina se poravnava mesečno in je namenjena za izvajanje programa in vadbe v ŽKK Domžale. Višino za tekočo sezono določi upravni odbor kluba. V primeru odsotnosti igralke (ne glede na razlog) in neobveščenosti trenerja se plača polna,  v primeru opravičene odsotnosti igralke cel mesec in je o tem predhodno obveščen trener o vzroku izostanka, pa se znesek lahko zmanjša. Članarina je eden izmed glavnih virov dohodkov kluba in nujno potrebna za zdravo poslovanje kluba.

V Domžalah, 10.9.2012