Naša vizija

Želimo biti športni kolektiv ki ne bo prepoznan samo po rezultatih, ampak tudi po načinu delovanja, ki bo razvojno, sodobno tako pri strokovnem delu, organizaciji kluba in tudi pri sodelovanju s sponzorji.

Mladim športnicam želimo omogočiti športni razvoj, ki bo trajnostno naravnan in vključeval šport, zdravje, izobraževanje ter socialno povezanost.