Novost za vse igralke

2. oktobra, 2012

Pri pregledu prisotnosti na treningih, tekmah in pri ostalih aktivnostih, smo opazili, da pada procent udeležbe. Zato  je bil podan predlog, da se tiste, ki imajo najvišji procent udeležbe posebej nagradi. Za 100% udeležbo, se za tisti mesec obračuna popust na članarino v višini 15 % ! Vse tiste, ki bodo imele prisotnost na koncu preglednega obdobja ( 2 x letno) višjo od 80%, pa čakajo praktične nagrade.